تخت کنار استخر آکوامارین

تخت استخر آکوامارین جنس رویه چوب مقاوم، با کیفیت و زیبا، با قابلیت تنظیم در چند شیب مختلف، مناسب برای تمام مجموعه های آبی