استرینر استخر

موگیر یا استرینر استخر (Pre-Filter) پلاستیکی و چدنی فلنچی و دنده ای، موجود از سایز 1 تا 6 اینچ